හෙට සිට තහනම් – ලන්ච් සීට්, පොලිතින් සහ රෙජිෆෝම්

 

ලන්ච් සීට්, පොලිතින් සහ රෙජිෆෝම් සදහා පැනවූ තැනම හෙට සිට ක්‍රියාත්මක බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි. එහි සබාපති ලාල් ධර්මසිරි මහතා සදහන් කලේ එම තහනම කඩ කරන්නට විරුද්ධව හෙට සිට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවය.

ඝනත්වය අනුව ලන්ච් සීට්, පොලිතින් සහ රෙජිෆෝම් සදහා තහනම පසුගිය සැප්තැම්බර් 01වැනිදා  සිට පැවැත්වූ අතර  නිෂ්පාදකයින් කල ඉල්ලීමකට අනුව එය ක්‍රියාත්මක කිරීම මාස තුනකින් කල් දැමුනා.එම නිසා එම සහන කාලය අදින් අවසන් වෙනවා.

හෙට සිට තහනම් ද්‍රව්‍ය නිපදවන්නන් , ගබඩා කරන්නන්, බෙදා හරින්නන් සහ සිල්ලර වෙළදුන් හට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප