ෆයිසර්ට ඒකාබද්දෙන් විශ්වාසබංගයක් ! ඉල්ලා අස්වෙන්න…

පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතාට විරුද්දව  එකාබද්ධ විපක්ෂය  විසින්  විශ්වාසබංගයක් ගෙන ඒමට කටුතු කර ඇත. එයට හේතු ලෙස දක්වා ඇත්තේ  මැතිවරණ කොමිසන් සබාවට මැතිවරණය පැවැත්වීමට බලය පවරා ඔවුන්  ඒ සදහා කටයුතු කරමින් සිටියදී පළාත් පාලන ජන්දය පැවැත්වීමට  අමාත්‍යවරයා  අපොහොසත් වීමය .

(Visited 7 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප