2014 ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙලේදී තහනම් උත්තේජක චෝදනා වලට ලක්වූ රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩා වියරුම් කරන අධිකරණයට……..

තහනම් උත්තේජක චෝදනා වලට ලක්ව සිටින රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිරිසක් ස්විස්ටර්ලන්තයේ පිහිටි අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩා වියරුම් කරන අධිකරණයට පැමිණියා. ඒ ඔවුන්ට එරෙහිව එල්ල වී ඇති චෝදනාවලට අදාලව සාක්ෂි සැපයීමටයි.

රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් මේ වන විට තහනම් උත්තේජක චෝදනා වලට ලක්ව ඇති අතර ඇතැම් අයට මේ වන විට දඬුවම්ද පනවා තිබෙනවා.එලෙස දඬුවමට ලක් වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එම දඬුවම් ලිහිල් කර ගැනීම සහ තමන්ට එල්ල වී ඇති චෝදනා වලින් නිදහස් වීමට අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ අන්තර්ජාතික ක්‍රීඩා වියරුම් කරන අධිකරණයටයි.චෝදනා වලට ලක්ව සිටින රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 09 ව දෙනෙකු කොටස් දෙකකට බෙදා ඊයේ දිනයේදී ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කල බවට විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරනවා.2014 ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙලේදී මෙලෙස තහනම් උත්තේජක චෝදනා වලට ලක්වූ මෙම රුසියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ වන විට ජාත්‍යන්තර තරඟ වලට සහභාගී වීමේ අවස්ථාවද අහිමි වී අවසන්.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප