7 වසර භූගෝලය පොතෙන් වංචාවක් ! පාඩුව මිළියන 127.5

7 වසර භූගෝලය පොත මුද්‍රණය කිරීමේදී මහා පරිමාණහි මුල්‍ය වංචාවක් සිදුවී ඇති බව ලංකා ගුරු සංගමය චෝදනා කරයි

මෙම පොත මුද්‍රණය කර ඇත්තේ පසුගිය වසරේදීය. මෙම පොත සදහා වියදම සාමාන්‍ය පොතට වඩා 6 ගුණයක් වියදම් වී  අතර මේ සම්බන්දව ජනාධිපති විමර්සන්යෙන් පරීක්සනයක් පවත්වා  ඇති අතර එම කමිටුව පවසා ඇත්තේ සාමාන්‍ය පොතට  වඩා  6 ගුණයක් වියදම් වී ඇති අතර මෙය කැබිනට් මණ්ඩලය නොමග යවා කරන ලද්දක් බවය . ඒ වගේම මෙම පොත සමට සහ ඇස්  වලට අහිතකර බවටද පවසා ඇති බවට ගුරු සංගමය චෝදනා කරයි .

මේ සදහා වගකිවයුතු අයට දඩුවම් දෙන ලෙස නිර්දේස කර ඇතත් වගකියයුත්තන්  නිදහසේ සිටීම ගැන ලංකා ගුරු සංගමය බලදාරීන්ට චෝදනා කරයි

(Visited 13 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප