මාරාන්තික උපවාසයේ නිරත මාගම්පුර සේවකයින් තිදෙනෙකු රෝහල් ගත කෙරේ!

පසුගිය 09 වනදා මාගම්පුර වරාය සේවකයින් විසින් මාරාන්තික උපවාසයක් ක්‍රියාත්මක කළහ.

රැකියාවලින් ඉවත් කිරිමට එරෙහිව ඔවුන් මෙම උපවාසයක් ආරම්භ කළ අතර අද තෙවන දිනටත් එම උපවාසය ක්‍රියාත්මක වුනි.

තෙවන දිනය වන අද දිනයේදී මාරාන්තික උපවාසයේ නිරතව සිටි සේවකයින් තිදෙනෙකු රෝහල් ගත කර තිබේ.

editor

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප